2015, ഏപ്രിൽ 29, ബുധനാഴ്‌ച

കളിയിൽ ഒരാൽ തോറ്റു പോകുന്ന വിധങ്ങൾ


ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ
എന്റെ ഒരു സുഹ്രുത്തുകൂടി
ആത്മഹത്യ്‌ ചെയ്തു
സന്ധ്യയ്ക്ക്‌
ആത്മഹത്യയെക്കുറിചു
എന്താണഭിപ്രായമെന്ന്
അവൻ ചോദിച്ചിരുന്നു
അവന്റെ കണ്ണുകൾ
എപ്പോഴുമെന്നപോലെ
വിദ്വേഷത്തിന്റെയും
സ്നേഹനിരാസത്തിന്റെയും
നിഴൽ വീണതായിരുന്നു
മറ്റുള്ളവർക്ക്‌
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത
ഏറ്റവും
ബുദ്ധിപൂർവമായ നീക്കം
ഞാൻ പറഞ്ഞു
ചെക്ക്‌
കളിയുടെ അടുത്ത നീക്കം
അവന്റെതായിരുന്നു
എണീക്കുബോൾ
എന്റെ കാൽ തട്ടി
ചെസ്സ്‌ ബോർഡ്‌ മറിഞ്ഞു വീണിരുന്നുവെന്ന്
ഞാനിപ്പോഴോർക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ