2010, ജൂൺ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

പെഴ്സ്‌

പെഴ്സ്‌
ഒരാളുടെ
നെടുകെയുള്ള
ചേദമാണു
അതിന്റെ മണം
വിട്ടുപോന്ന
ഇടങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌
പിന്നെയും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
ഒഴിഞ്ഞ അറകള്‍
തലവേദനയ്കുള്ള
ഗുളിക
മരുന്നിന്റെ
കുറിപ്പടികള്‍
ബാക്കി കുറിചുതന്ന
ടിക്കറ്റ്‌
ഒളിചുവെയ്ക്കുന്ന
പഴയ
പ്രണയക്കുറിപ്പ്‌
നിറം മങ്ങി
തിരിചറിയാതെയായ
ബ്ലാക്കേന്റ്വൈറ്റ്‌ ചിത്രത്തിലെ
ബാല്യം
കിനാവും
ധാര്‍ഷ്ട്യവുമുള്ള
വിവാഹഫോട്ടോ
പഴയ സ്റ്റാപുകള്‍
ആരുടെയോ
വിലാസം കുറിച
ദയറിത്താള്‍
മൂഷിഞ്ഞൊട്ടിയ
കുറചു നോട്ടുകള്‍

നഷ്ടപെടുബോള്‍
ഇല്ലാത്തിനെ പ്രതിയുള്ള
ഉത്കണ്ട
ഏതു വറുതിയിലും
പറ്റിചേര്‍ന്നു
വിയര്‍ത്തൊട്ടി
ഒരേ ഗന്ധത്തോടെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ