2010, ജനുവരി 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

രണ്ടു;

തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല,ഇനിയും
കറുത്ത കൂണ്‍ വിടര്‍ന്ന
ആകാശത്തുനിന്നും
ഭക്ഷ്ണപ്പൊതികള്
പൊഴിയുന്നതും
നോക്കി
ഈന്തപ്പനതോട്ടങ്ങളുടെ
തണല് വിട്ടുപ്പോയ
കുട്ടികള്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ