2010, ജനുവരി 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേല്‍വിലാസമില്ലാത്ത കവിതകള്‍

ഒന്ന്;

കാലം
മണല്കാറ്റ്പോലെ
ഒരടയാളവും
ബാക്കിവെക്കില്ല
ഓരോര്മയും
തിരികെതരില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ