2009, നവംബർ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

അന്ത്ക്കാടിന്റെ മണം

ഉഷ്നനഗരത്തിലെ
ശീതീകരിച്ച രാത്രി
ടിന്നിലടച്ച കള്ളിന്റെ
ലഹരിനുരഞ്ഞു സിരകള്‍
ചെഗുവേരയെ
പച്ചക്കുത്തിയ അടിവയറിന്റെ
സ്വര്‍്ണമിനുസ്സം

കയ്യില്‍ നിന്നുമൂര്ന്ന
കള്ളുമാട്ടം പോലെ

ലെനിന്റെ നാട്ടുകാരിയില്‍
വീണുചിതറുമ്പോള്
മണക്കുന്നെനിക്ക്
തലിതളര്‍്ത്തിയ
പൂക്കുലയില് നിന്നൂറിയ
മധുരക്കള്ള്


മണക്കുന്നു,
എനിക്കെന്റെ
അന്തിക്കാട്അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ