2015, ഡിസംബർ 5, ശനിയാഴ്‌ച

പച്ച നിറം പടര്‍ന്ന
ജലരാശി പോലെ 
നീ
ആഴങ്ങളില്‍  
പ്രെതിബിംബിക്കുന്നില്ല
ഓരോര്മയും
വേരറ്റ മരം പോലെ 
ഒഴുക്കുകള്‍ 
നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന ജീവിതം 
ഹതാശമായ  ചിറകുകളോടെ
ഏകാന്തതയുടെ ആകാശം മുറിച് 
ഒരൊറ്റ കിളി 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ